Kpist 3x20 skott

Från Bara skjutbana

Klass Elit
1 Sixten Backman, Stenkumla, 540
46+46+45+48=185
47+44+44+43=178
43+45+44+45=177
2 Johan Tofftén, Stenkumla, 531 (6)
46+46+46+45=183
46+45+39+42=172
48+46+44+38=176
3 Gunilla Norbäck, Stenkumla, 531 (5)
49+47+41+47=184
39+42+42+40=163
44+47+47+46=184

Klass 4
1 Madelene Karlsson, KA2, 521
48+49+45+40=190
46+41+37+43=167
41+38+45+40=164
2 Marie Backman, Stenkumla, 511
47+41+46+46=180
36+40+41+40=157
45+41+45+43=174
3 Karin Tofftén, Stenkumla, 486
47+44+43+38=172
38+42+40+42=162
40+30+43+39=152

Klass 3
1 P-O Eklund, Stånga-Etelhem, 496
36+43+44+40=163
34+44+44+41=163
42+43+41+44=170

Klass 55
1 Birger Johansson, Stenkumla, 527
47+45+44+46=182
40+41+36+46=163
46+47+43+46=182
2 Anders Bergström, Stenkumla, 515
42+45+44+50=181
41+39+38+40=158
44+41+44+47=176
3 Tord Stuxgren, Lärbro, 502
42+45+40+43=170
40+40+41+40=161
43+43+41+44=171
4 Gert Säiner, Stenkumla, 479
45+42+44+39=170
34+43+46+43=166
14+38+46+45=143

Klass 65
1 Allan Martis, Stenkumla, 459
42+43+40+46=171
21+33+38+36=128
43+40+34+43=160

Klass 70
1 Kaj Nord, Stånga-Etelhem, 519
45+42+41+46=174
38+44+43+43=168
40+48+43+46=177

Skriv ut E-post