Skyttegrenar

Det finns ett stort utbud av olika grenar att välja mellan inom skyttet. Beroende på vilket avstånd man skjuter på anpassas gevär/pistol och ammunition. Skjuttider, skjutprogram och skjutteknik skiljer också grenarna åt. Därför är det lätt att hitta just sin "grej" i denna idrott. Här nedan följer en kort presentation av respektive gren.

 

Luftgevär

Luftgevär är den största grenen inom gevärsskyttet i Sverige. Lokalerna ligger ofta centralt i samhället och är därför också lättillgängliga för alla. Luftgevär skjuts på 10 meter inomhus och utövas mestadels under vinterhalvåret (september - april). Geväret väger 5 - 5,5 kg och laddas med komprimerad luft eller drivgas. Kulan är 4,5 mm och består av bly. Tavlan är tioringad och tian är 0,5 mm stor.

gev_r_lg_tum.jpg

Falling target

Med luftgevär kan man även skjuta på självmarkerande metallmål, där varje mål består av fem svarta prickar med en vit lucka som automatiskt fälls upp och täcker över den träffade pricken. Storleken på hålen varierar (3 mm - 10 mm) beroende på klasstillhörighet. Falling target är en snabbt växande gren med spännande dueller och mycket nervpirr.img_0780_tum.jpg

Korthållsgevär

På 50 meter skjuter man med korthållsgevär. Grenen har sin säsong under sommarhalvåret (maj - oktober) då man skjuter utomhus men det finns även banor inomhus för träning under vintern. Korthållsgeväret väger 5,5 - 6 kg och skjuts med krutladdade patroner med kalibern 5,6x15 mm. (22 long). Tian som man ska träffa är 10,4 mm i diameter. Vid avfyring avger geväret en mindre smäll och rekyl.

gev_r_kh_tum.jpg

Fältskytte

En variant av korthållsskyttet är fältskytte. Det innebär att målen är uppsatta på ett okänt avstånd från skytten, allt mellan 15 och 100 meter. Skytten går en runda på 5-8 stationer där han vid varje skjuter 6 skott under en skjuttid på 2 minuter. Tavlorna har olika storlek och form. Den skytt med sammanlagt flest antal träff har vunnit.p5300019_tum.jpg

Gevär 6,5mm

Banskytte 6,5 mm är den äldsta skyttegrenen. Man skjuter på 300 meter men som nybörjare och junior skjuter man på 200 meter. Geväret väger ca 5,5 kg och skjuts med krutladdade patroner, av kalibern 6,5x55 mm. Tian är 10 cm stor. Geväret avger en ganska hög smäll och rekyl vid avfyring.

sauer_frilagd_tum.jpg

Fältskytte

Med mål uppsatta på ett okänt avstånd från skytten, allt mellan 150 och 600 meter ska skytten bedöma både vind och avstånd för att kunna träffa så många skott som möjligt i tavlan. Tavlorna har varierande storlek och form. Vid varje station (5-8 stycken) ska 6 skott avlossas under en skjuttid på 40-60 sekunder (90 sekunder för ungdomar och veteraner). Den skytt som har flest träff i figurerna står som segrare.

p7110018_tum.jpg

Automatvapen

Detta skytte omfattar två olika vapentyper, Kpist (Kulsprutepistol) och AK (Automatkarbin).

Kpistskyttet är det mest omfattande och består av banskytte på 100 meter mot ringad tavla och fältskytte mot figurer i terräng.
I fältskytte har förmågan att bedöma avstånd, vind och andra faktorer som påverkar träffläget avgörande betydelse. Verksamhet finns på förenings-, krets-, förbunds- och riksnivå. Fr.o.m. 1973 arrangeras årligen SM-tävlingar.
Rekrytering sker ofta från Hemvärnet, FBU eller andra frivilligorganisationer.
Därmed är också samarbetet med dessa organisationer naturligt och viktigt.

AK-skytte består av ban- och fältskytte.
Verksamheten bedrivs som regel i nära samarbete med Hemvärnet.

 kpistgubbe_tum.jpg

Pistolgrenar:

Fripistol

Fripistol är en utomhusgren mot en 10-ringad precisionstavla. Pistolen är i kaliber 5,6 mm och får endast laddas med ett skott i taget.  

 

Sport- och Grovpistol

Båda grenarna är utomhusgrenar med pistol eller revolver i kaliber 5,6 mm för sportpistol och 7,6 - 9,65 mm för grovpistol. Tävlingen består av 30 skott mot precisionstavla och 30 skott mot snabbpistoltavla. I snabbmomentet är tiden 3 sekunder per skott.  

 

Snabbpistol

Snabbpistol är en utomhusgren med pistol i kaliber 5,6 mm mot fem 5-ringade snabbpistoltavlor där ett skott per tavla i varje 5-skotts serie räknas. Tävlingen omfattar två omgångar ˆ 30 skott med vardera två 8-sekunders serier, två 6-sekunders serier och två 4-sekunders serier.  

 

Luftpistol

Luftpistol är ett inomhusskytte mot en 10-ringad tavla och pistolen drivs med komprimerad luft eller kolsyra och har en kaliber på 4,5 mm. Redan i unga år kan man börja med luftpistolskytte, sittande med stöd, för att sedan fortsätta upp i veteranåldern. På senare tid har en rad nya luftpistoltävlingar tillkommit i programmet, så att grenar med kortare tävlingstider numera kan erbjudas även luftpistolskyttarna. I snabbluftpistol laddas luftpistolen med 5 skott. Målet är fem tavlor där ett skott i varje tavla bildar en serie. Tävlingen omfattar sex 12-sekunders serie och sex 10-sekunders serier.  

 

Standardpistol

Standardpistol är en utomhusgren med pistol i kaliber 5,6 mm och tävlingen består av tre omgångar mot precisionstavla. Dessa består av fyra serier om fem skott och tiderna per serie är 150, 20 och 10 sekunder.  

 

Lerduvegrenar:

Skeet

En skeetbana har 8 stationer som är placerade i en halvcirkel. Duvorna kastas omväxlande som enkelduvor och dubbléer, dvs 2 duvor som kastas samtidigt. En av kastmaskinerna är placerad i det så kallade "tornet" vid station 1 och den andra i "lådan" vid station 7. Endast ett skott får avlossas mot varje duva och för att skottet skall räknas som träff måste minst en synlig bit avskiljas från lerduvan. Detta gäller alla grenar i lerduveskyttet. En hel tävling omfattar 125 duvor.  

 

Nationell Skeet

Detta är en enklare variant av skeet, där några av de svårare dubbléerna har ersatts med enkelduvor. I övrigt är reglerna lika som för Ol-skeet. En tävling omfattar normalt 100 duvor som liksom övrig skeet skjuts i serier om 25 duvor. Det är vanligt att nytja nationell skeet träning som en språngbräda för att sedan verkligen bemästra sitt vapen, Den som "kan" sin skeetrunda har grundligt lärt sig att hantera minst 16 olika typer varierande skottvinklar. Det i sin tur ger utövaren en stabil grund för att ytterligare utveckla sitt skytte, att träna skeet är alltså en verkligt grundsten i varje allroundskytts utveckling.  

 

Trap

En trapbana har fem stationer som är placerade 15 meter bakom de 15 kastmaskinerna. Kastmaskinerna är placerade i rak linje och arrangerade i grupper om tre. Duvorna kastas ut i varierande höjd, sidvinkel och hastighet. En hel tävling omfattar 125 duvor  

 

Dubbel Trap

Det som skiljer dubbeltrap från trap är att endast den mittersta maskingruppen används och att det alltid kastas två duvor i en bestämd bana. En serie omfattar 25 dubbléer för herrar och 20 för damer och en hel tävling 150 duvor för herrar och 120 duvor för damer  

 

Nordisk Trap

Nordisk trap anses vara den enklaste formen av alla lerduvegrenar. Avståndet och duvans hastighet är mindre än i trap och tävlingsformen är därför utmärkt som introduktionsgren i lerduveskyttet. En hel tävling omfattar 150 duvor.  

 

DTL

DTL kan anses som en enklare form av Trap. Duvorna kastas endast från en kastmaskin. Duvans hastighet är lägre än i Trap. Vapnet får hållas i färdigställning vid utkall av duvan. Olika varianter av DTL skjuts i olika delar av världen. VM och EM skjuts i grenen.  

 

Running target

Running target är en luftgevärsgren. Det rörliga målet har två 10-ringade träffområden. Målbanan är 2 meter. Man tävlar i regelbundna och blandade lopp. Geväret drivs av komprimerad luft eller kolsyra och har en kaliber på 4,5 mm. Gevärets kikarsikte får ha en förstoring på max 4 gånger.  

 

Viltmål 50 och 80m

Viltmål 50 Meter

Målet är en 10-ringad rörlig vildsvinsfigur i naturlig storlek, på en målbana som är 10 meter. Liksom i 10 m är det antingen regelbundna eller blandade lopp. Geväret skall vara av kaliber 5,6 mm och kikarsikte med valfri förstoringsgrad får användas.

Viltmål 80 Meter

Målet är en 10-ringad rörlig älgfigur i naturlig storlek på en målbana som är 23 meter. Visningstiden är 4,3 sekunder. Geväret har ett kikarsikte med varierande förstoringsgrad. En tävling omfattar 40 lopp enkelskott respektive 20 lopp dubbelskott i separata tävlingar.  

 

Skriv ut E-post